Sivut

maanantai 13. maaliskuuta 2023

Kestävä kehitys

 


Mitä on kestävä kehitys?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet hyvään elämään. 

"Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan biologisessa kontekstissa sellaista ihmisyhteisöjen toimintamallia, joka ei heikennä tulevien sukupolvien olemassaolon mahdollisuuksia. Tällöin lähtökohtana on biologisen monimuotoisuuden ja toimivien ekosysteemien säilyttäminen." - Turun yliopiston blogi


Kestävää kehitystä on tarkasteltava eri tulokulmista, sillä;

 • - Se antaa tulevaisuuden sukupolville mahdollisuuksia parempaan elämään.
 • - Epätasa-arvoisuutta tapahtuu edelleen riippuen ihmisen sukupuolesta, etnisyydestä ja tuloista riippuen.
 • - Köyhyys ja koulutuksen puute ovat edelleen globaaleja ongelmia.
 • - Poliittiset päätökset vaikuttavat meihin myös yksilötasolla.
 • Kestävä talous helpottaa kohtaamaan uusia haasteita, kuten väestön ikääntymisestä aiheutuvia kasvavia sosiaaliturva- ja terveysmenoja.
 • - Tuotteiden ja palvelujen tuotanto ja kulutus on uudistettava, koska ympäristöjalanjälkeä on pienennettävä.
 • - Kaikille on varmistettava ravitseva ja ympäristön kannalta kestävä ravinto. 
 • - Vaikka osa kaupungeista on edelläkävijöitä, useimmissa kaupungeissa kestämätön luonnonvarojen käyttö, saastuminen ja epäoikeudenmukaisuus jatkuvat.
 • - Pariisin ilmastosopimuksen toteutumisella on suuri merkitys kestävän kehityksen toteuttamisessa.
 • - Omaa kuluttamista tarkastelemalla on helpompi ymmärtää yhteiskunnallisia tavoitteita ja pyrkiä toteuttamaan niitä.Elinkaariajattelu


Elinkaariajattelulla tarkoitetaan sitä, että riskejä tai ympäristö- tai terveysvaikutuksia arvioitaessa ei rajoituta ainoastaan tuotteen ympäristö- tai terveysvaikutuksiin, vaan lasketaan mukaan tuotteen tuotantoketjun ympäristökuorma. 


Kiertotalous


Kiertotalous on talousjärjestelmä, jonka tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy.

Hiilijalanjälki


Tarkoittaa ilmastokuormaa jonka jonkin tuotteen, palvelun tai toiminnan seurauksena syntyy. Tämä tarkoittaa siis kasvihuonekaasuja joita syntyy koko tuotteen, palvelun tai toiminnan koko elinkaaren aikana.


Adenda 2030:


Valitsin YK:n Agenda 2030-kestävän kehityksen suunnitelman 17 globaalista tavoitteista minulle 7 tärkeintä kohtaa.

-Hyvä koulutus
Kaikilla on yhtäläinen oikeus saada tasa-arvoista koulutusta. 


-Vastuullista kulutusta

Luonnon kantokyvyn parantaminen varmistaa meille luonnonvarojen käytön ja niiden säilymisen. 

-Ei nälkää
kenenkään ei kuuluisi kärsiä nälästä.

-Vedenalainen elämä 
Monien ihmisten elinkeino on kiinni merten luonnonvaroissa. Ja n. 50% maamme hapesta muodostuu merissä. 
 
-Maanpäällinen elämä
Luonnon monimuotoisuuden ja maaekosysteemien häviäminen horjuttaa koko luonnon tasapainoa.  

-Ei köyhyyttä
Köyhässä yhteiskunnassa moni muukin asia on pielessä. Hyvin voiva kansa on hyvin voiva valtio/maailma. Köyhyys lisää eriarvoisuutta.

-Terveyttä ja hyvinvointia
Terveys ja hyvinvointi ovat mielestäni ihmisen tärkein asia. Jos mieli tai terveys ei toimi, ei toimi mikään. Miten valitsemani kohdat näkyvät elämässäni: • työpaikalla/koulussa:
  • - en pidä turhaan päällä sähkölaitteita
  • - noudatan suositeltuja turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia
  • -Kierrätän töissä kaiken jonka voin.
  • -En käytä kertakäyttö tuotteita


  • kotona:
   • - kierrätän arjessa syntyvät jätteet, käyttämättömät vaatteet ja huonekalut
   • - syön terveellisesti ja pidän huolen kehostani
   • - minimoin ruokahävikin
   • - suosia lähellä tuotettua luomuruokaa ja vastuullista kalastusta

  • vapaa-ajalla:
   • - Otan tietoa asioista itsenäisesti.
   • - ystäviä nähdessäni suosin kimppakyytejä
   • - pyrin olla ostamatta mitään turhaa
   • - en roskaa luontoa ja vien lähimpään roskikseen roskat


  Elämäntapatesti:  Minusta testi todisti sen että olen oikeilla raiteilla kyseisen asian suhteen ja olen ylpeä siitä että olen pitänyt omista arvoista kiinni

  Kehittäisin kuitenkin muutamia asioita:

  ASUMINEN:

  -Sähkösopimuksen vaihtaminen ekosähköön.
  -lyhyempiä suihkuja ja hana kiinni pesun ajaksi.
  -Vähentämällä energian käyttöä. Esimerkiksi LED-valojen ja luonnonvalon käyttö


  LIIKENNE JA MATKAILU

  pyörän käyttö tai kävellen.
   Kimppakyytien suosiminen.


  RUOKA:

  -Alennettujen tuotteiden hyödyntäminen.
  -Suosin suomalaista ja lähellä tuotettua ruokaa.


  YMPÄRISTÖMERKIT:
  -Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat tuotteiden raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

  EU:n luomumerkin eli Eurolehden käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa merkin käyttö on valinnaista. Eurolehti-tunnuksen käyttö edellyttää toimijan kuulumista luomuvalvontaan sekä tunnuksen käytöstä annettujen säännösten ja ohjeiden noudattamista.


  Euroopan unionin ympäristömerkki on samalla tavalla puolueeton, vapaaehtoinen, määräaikainen ja positiivinen ympäristömerkki kuin Pohjoismainen ympäristömerkki. Suomessa EU-ympäristömerkki on käytössä mm. eräissä maaleissa, voiteluaineissa ja tekstiileissä. 

  FSC® (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen jäsenjärjestö, joka edistää vastuullista metsienhoitoa metsäsertifioinnin avulla. FSC-merkki puu- tai paperituotteessa kertoo kuluttajalle, että tuote on peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä. FSC on maailman käytetyin puun alkuperäketjun todentamisen väline. 

  Luomu -valvottua tuotantoa -merkki eli ns. aurinkomerkki noudattaa EU:n asetuksen luomuehtoja ja osoittaa että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa.
  Reilun kaupan merkki tuotteessa kertoo vastuullisuudesta. Tuote täyttää kansainvälisesti sovitut Reilun kaupan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät kriteerit. 

  Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.


  Pupumerkki on eläineettisen kosmetiikan tunnus. Sitä voivat käyttää tuotteissaan yritykset, jotka noudattavat eurooppalaisten ja amerikkalaisten eläinsuojelujärjestöjen yhteistä kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan standardia, Humane Cosmetics Standard HCS:ia.  TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Merkki myönnetään, jos yritys sitoutuu tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutusten minimointiin, noudattaa tuotantolaitoksissaan yhteiskuntavastuuta ja turvaa työntekijöidensä oikeudet. Myös ergonominen muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu merkin saaneissa tuotteissa.  Puhtaasti kotimaista-merkkiä, joka on Kotimaiset Kasvikset ry:n laatumerkki, käytetään ainoastaan täysin kotimaisissa syötävissä puutarhatuotteissa sekä perunassa. Merkkiä saa käyttää ainoastaan ekstra- ja ykkösluokan tuotteissa, joten merkki myös varmistaa tuotteiden laadun.


  sunnuntai 12. maaliskuuta 2023

  MICROSOFTIN OHJELMAT

   

  Powerpoint


  Microsoft PowerPoint on Office -ohjelmistopakettiin kuuluva esitysgrafiikkaohjelma. PowerPoint-esitys muodostuu dioista, joissa voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, videoita ja muita osioita.   Word 


  Microsoft Word on Microsoftin kehittämä maailmanlaajuisessa käytössä oleva tekstinkäsittelyohjelma, joka on saatavina useina erikielisinä versioina. Maksuton vaihtoehto on Microsoftin verkkopalvelu Office Online, jossa voi muokata Word-, Excel- ja Power- Point-asiakirjoja.


  Excel


  Microsoft Excel on maailman yleisin taulukkolaskentaohjelma normaalissa toimistokäytössä. Ohjelma on suunniteltu toteuttamaan kaikki toimistotyössä tarvittavat laskentaa ja tilastointia vaativat tehtävät.